Peguam Syarie di Malaysia

Di Malaysia, Peguam Syarie juga dipanggil “Syariah Lawyer“. Tanggungjawab dan peranan seorang Peguam Syarie adalah sangat besar. Mereka membantu dalam permasalahan yang berkaitan dalam undang-undang Islam atau Syariah.

Untuk anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Peguam Syarie, terukan membaca perkongsian kami seperti di bawah.

Apa tugas Peguam Syarie?

Peguam Syarie memainkan peranan penting dalam menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan hukum Syariah seperti peguam cerai akan uruskan hal-hal perceraian, perkahwinan, harta pusaka dan lain-lain dalam mahkamah Syariah.

Peguam Syarie bertanggungjawab untuk mewakili pelanggan mereka dan memastikan hak dan kepentingan mereka dilindungi mengikut prinsip-prinsip Syariah.

Peguam Syarie juga mempunyai beberapa tugas dan tanggungjawab lain termasuk:

 1. Memberikan nasihat tentang hukum: Peguam Syarie memberikan nasihat hukum agama yang berkaitan kepada pelanggan mereka mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hukum Syariah. Antaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkahwinan, penceraian, warisan, dan lain-lain.
 2. Mewakili pelanggan di mahkamah: Jika pelanggan dituduh melakukan kesalahan di bawah hukum Syariah, tugas Peguam Syarie adalah untuk mewakili dan membela pelanggan mereka di mahkamah.
 3. Menyusun dokumen tenang hukum: Peguam Syarie juga bertanggungjawab untuk menyusun dan menyemak dokumen berkaitan hukum-hakam Islam, seperti kontrak perkahwinan, surat wasiat, dan dokumen lain.
 4. Menjadi orang tengah: Dalam beberapa kes, Peguam Syarie mungkin juga bertindak sebagai orang tengah atau perunding untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.
 5. Rujukan masyarakat: Peguam Syarie juga mempunyai peranan dalam mendidik masyarakat tentang hukum Syariah dan hak-hak mereka di bawah perundangan Islam.
 6. Menjaga etika profesional: Seperti peguam dalam bidang lain, Peguam Syarie juga harus menjaga etika profesional mereka dan menjaga kepentingan terbaik pelanggan dan kemaslahatan umum.

Apa kelayakan Peguam Syarie?

Untuk menjadi Peguam Syarie, seseorang perlu memenuhi beberapa kelayakan:

 1. Memiliki ijazah dalam bidang Undang-Undang (LLB) atau kelayakan undang-undang yang diiktiraf oleh Majlis Peguam atau badan profesional undang-undang yang relevan.
 2. Setelah mendapatkan ijazah, calon perlu melalui Kursus Kelayakan Profesional Undang-Undang selama setahun sebelum mereka boleh diterima masuk sebagai seorang peguam di Malaysia.
 3. Calon juga mesti lulus peperiksaan Undang-Undang Syariah, yang koordinasi oleh Majlis Peguam Syarie.
 4. Pengalaman dalam bidang undang-undang Syariah adalah bonus. Ini boleh termasuk pengalaman kerja di bawah peguam Syariah yang berpengalaman, atau pengalaman dalam bidang-bidang berkaitan seperti undang-undang keluarga Islam atau undang-undang harta.
 5. Dalam beberapa kes, calon mungkin juga perlu menunjukkan pengetahuan mereka tentang agama Islam dan adat resam Melayu serta undang-undang Syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
 6. Selain itu, calon juga perlu memiliki integriti moral dan etika kerja yang tinggi. Mereka juga perlu mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, kemampuan dalam membuat analisis dan penilaian yang baik, dan kemampuan untuk menangani tekanan dan bekerja dalam situasi yang menuntut.

Apa etika Peguam Syarie?

Berikut adalah etika Peguam Syarie dalam menjalankan tugas:

 1. Kerahsiaan: Peguam Syarie perlu menjaga kerahsiaan pelanggan mereka dan tidak boleh mendedahkan sebarang informasi tanpa kebenaran daripada pelanggan.
 2. Profesionalisme: Peguam Syarie perlu menjalankan tugas mereka dengan penuh profesional. Mereka harus berlaku adil dan jujur dan tidak memihak kepada mana-mana pihak.
 3. Integriti: Peguam Syarie harus menjaga integriti mereka dan tidak terlibat dalam sebarang aktiviti yang boleh merosakkan reputasi mereka atau profesion mereka.
 4. Bertanggungjawab: Peguam Syarie harus bertanggungjawab dalam menjalankan tugas mereka dan harus memastikan bahawa mereka memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan mereka.
 5. Etika dalam komunikasi: Peguam Syarie harus berkomunikasi dengan cara yang sopan dan menghormati semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.
 6. Menghormati undang-undang dan peraturan: Peguam Syarie juga perlu mematuhi undang-undang Syariah dan peraturan yang ditetapkan oleh badan profesional dan mahkamah Syariah.
 7. Menjaga kepentingan pelanggan: Peguam Syarie harus menjaga kepentingan pelanggan mereka dan memberikan nasihat yang terbaik untuk kepentingan pelanggan.
 8. Kepatuhan terhadap etika profesional: Peguam Syarie perlu mematuhi kod etika profesional yang ditetapkan oleh badan pengawalselia mereka.
 9. Tidak melakukan penyelewengan: Peguam Syarie tidak boleh melakukan penyelewengan kuasa atau memanipulasi informasi untuk kepentingan peribadi atau untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil.
 10. Adil dan jujur: Peguam Syarie harus berlaku adil dan jujur dalam semua urus niaga dan perhubungan dengan pelanggan, mahkamah dan orang lain yang terlibat dalam proses hukum.

Adakah wujud bantuan perkhidmatan Peguam Syarie percuma?

Ya, terdapat perkhidmatan Peguam Syarie percuma yang disediakan oleh badan-badan tertentu di Malaysia. Sebagai contoh, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia menyediakan perkhidmatan Peguam Syarie Bantuan percuma. Bantuan ini adalah khusus bagi individu yang memerlukan bantuan guaman tetapi tidak mampu untuk membayar bayaran professional peguam.

Namun, terdapat syarat-syarat yang mesti dipatuhi untuk memohon perkhidmatan ini. Biasanya, permohonan ini akan dinilai berdasarkan kriteria seperti pendapatan dan keadaan kewangan pemohon.

Macam mana cara nak dapatkan Peguam Syarie yang berhampiran?

Ramai individu di Kuala Lumpur, Selangor (termasuk Shah Alam, Klang, Bangi dan Kajang), Melaka, Johor cuba mendapatkan khidmat Peguam Syarie untuk menyelesaikan kes-kes tertentu.

Sekiranya anda juga mencari, berikut adalah beberapa cara untuk mendapatkan khidmat Peguam Syarie:

 1. Tanya Kenalan: Anda boleh mendapatkan bantuan rujukan daripada kenalan yang sudah menggunakan perkhidmatan Peguam Syarie sebelum ini. Mereka boleh memberikan anda maklumat tentang keupayaan dan kredibiliti peguam tersebut.
 2. Rujuk Direktori atau Senarai Peguam: Anda boleh merujuk kepada direktori atau senarai peguam syarie yang disediakan oleh badan-badan profesional atau jabatan kerajaan. Contohnya, di Malaysia, anda boleh merujuk kepada Senarai Peguam Syarie yang disediakan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.
 3. Carian Online: Anda boleh menggunakan enjin carian seperti Google untuk mencari peguam syarie yang berdekatan dengan lokasi anda. Anda hanya perlu menaip kata kunci seperti “Peguam Syarie near me” atau “Peguam Syarie di [nama kawasan]” dan hasil carian akan menunjukkan kepada anda senarai peguam yang berdekatan.
 4. Dapatkan Konsultasi Percuma: Ada beberapa firma guaman yang menawarkan konsultasi percuma. Anda boleh mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan peguam dan lihat sendiri kemampuan mereka sebelum membuat keputusan untuk menggunakan perkhidmatan mereka.
 5. Semak Kelayakan dan Pengalama Peguam: Pastikan anda memeriksa kelayakan dan pengalaman Peguam Syarie terlebih dahulu sebelum membuat keputusan mengupah mereka. Anda boleh meminta mereka untuk memberikan anda maklumat tentang kes-kes yang mereka telah kendalikan sebelum ini dan apakah keputusan mahkamah dalam kes-kes mereka.

Ingatlah, pilihlah peguam yang anda rasa selesa untuk bekerjasama dan yang memahami keperluan dan objektif anda.

Apa beza Peguam Syarie dan Peguam Sivil?

Peguam Syarie dan Peguam Sivil mempunyai perbezaan dari segi bidang kelayakan, bidangkuasa, pengendalian kes, penetapan harga, kawal selia, perlanggaran etika, permohonan, yuran pentauliahan mengikut negeri, urusan rasmi dan lain-lain lagi.

Apa Itu Peguam Syarie?

 1. Peguam Syarie ialah mereka yang mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana Muda Undang-undang Syariah (Kepujian) atau kelayakan yang setaraf; sesetengahnya mungkin memiliki Diploma Lanjutan dalam Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Syarie.
 2. Peguam Syarie hanya mempunyai bidangkuasa ke atas kes-kes Mahkamah Syariah.
 3. Peguam Syarie hanya boleh mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan hal ehwal orang Islam.
 4. Peguam Syarie tidak terikat dengan penetapan harga untuk perkhidmatan profesional mereka; fi yang dikenakan meningkat mengikut senioriti peguam tersebut.
 5. Peguam Syarie dikawal selia di bawah undang-undang negeri masing-masing dan dipantau oleh Enakmen Majlis Agama Islam setiap negeri.
 6. Jika Peguam Syarie didapati melanggar etika kepeguaman, aduan boleh dibuat kepada Majlis Agama Islam Negeri dan Jawatankuasa Tatatertib Peguam Syarie negeri tersebut.
 7. Peguam Syarie perlu memohon kemasukkan di setiap negeri untuk beramal di Malaysia.
 8. Peguam Syarie perlu membayar yuran pentauliahan mengikut negeri.
 9. Urusan rasmi dengan Peguam Syarie biasanya dijalankan dari jam 9.00 pagi hingga 6.00 petang, Isnin hingga Jumaat sahaja.

Apa Itu Peguam Sivil?

 1. Peguam Sivil adalah mereka yang memiliki Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (LLB) atau kelayakan yang setaraf.
 2. Peguam Sivil mempunyai pelbagai skop kerja seperti Litigasi, Jenayah, Conveyancing, Perbankan, dan lain-lain.
 3. Biasanya, Peguam Sivil akan fokus pada satu skop tertentu.
 4. Peguam Sivil bebas memilih skop yang ingin difokuskan.
 5. Fi untuk Peguam Sivil tertakluk kepada SRO, terutamanya dalam kes conveyancing.
 6. Fi Peguam Sivil mungkin berbeza berdasarkan fi profesional atau disbursement.
 7. Peguam Sivil dikawal oleh Majlis Peguam Malaysia.
 8. Peguam Sivil hanya perlu membayar kepada satu badan untuk berpraktis di seluruh Malaysia.
 9. Urusan rasmi dengan Peguam Sivil biasanya antara jam 9.00 pagi hingga 6.00 petang, Isnin hingga Jumaat.
 10. Kadang-kadang urusan boleh berlarutan hingga malam, terutama dalam kes jenayah.

Secara asasnya, kedua-dua jenis peguam ini memerlukan komitmen dari klien untuk melancarkan lagi prosiding perbicaraan di mahkamah atau prosiding berkaitan.

Leave a Comment